لوگوی تیم ویژن سیستم
ارتباط با

اعضای شرکت

قدیر حسینی

قدیر حسینی
مدیرعامل

حسین توکلی
مدیر فنی

مژده عزیزی پناه
مدیر انفورماتیک

team member

معصومه حسینی
مدیر بازرگانی