معرفی 5 منبع نور مهم در بینایی ماشین و پردازش تصویر

در سیستم های بینایی ماشین و پردازش تصویر  نورپردازی نقش مهمي را بازی می کند.[...]

آموزش نورپردازی در بینایی ماشین و پردازش تصویر

متخصصان بینایی ماشین بر این باور هستند که انتخاب منبع نور یا lighting ، چالش[...]

1 دیدگاه

آموزش روش های نورپردازی در بینایی ماشین و پردازش تصویر

در سیستم های بینایی ماشین و پردازش تصویر برای عکس برداری نیاز به نورپردازی مناسب[...]

2 دیدگاه

 

 آموزش پروژه محور   پردازش تصویر صنعتی

آموزش  پروژه محور پردازش تصویر در اتوماسیون صنعتی 

با نرم افزار تخصصی و قدرتمند بینایی ماشین  

بدون پیش نیاز

HALCON

حرفه ای