معرفی 5 منبع نور مهم در بینایی ماشین و پردازش تصویر

منابع نور در بینایی ماشین و پردازش تصویر

در سیستم های بینایی ماشین و پردازش تصویر  نورپردازی نقش مهمي را بازی می کند. بزرگترین متخصصان بینایی ماشین در دنیا می گویند که حساس ترین و بحرانی ترین مورد در انجام یک پروژه بینایی ماشین انتخاب منبع نور است. انتخاب درست منبع نور در سیستم های بینایی ماشین باعث می شود که برنامه نویسی[…]

آموزش نورپردازی در بینایی ماشین و پردازش تصویر

آموزش نورپردازی در بینایی ماشین و پردازش تصویر

متخصصان بینایی ماشین بر این باور هستند که انتخاب منبع نور یا lighting ، چالش برانگیزترین قسمت در سیستم های بینایی ماشین است. اگر لایت به درستی انتخاب شود فرایند برنامه نویسی خیلی ساده خواهد شد و با انتخاب نادرست لایت خیلی اوقات قادر به حل مسئله نیستیم. متاسفانه اهمیت انتخاب لایت درست در کشور[…]

آموزش روش های نورپردازی در بینایی ماشین و پردازش تصویر

تکنیک های نورپردازی در بینایی ماشین و پردازش تصویر

در سیستم های بینایی ماشین و پردازش تصویر برای عکس برداری نیاز به نورپردازی مناسب داریم. بدون اینکه تصویر مناسبی بگیریم نمی توانیم آن را به درستی پردازش کنیم. اما حقیقت این است که بدون نورپردازی مناسب برای گرفتن عکس، اصلا قادر به پردازش آن تصویر نیستیم، حتی با قدرتمندترین نرم افزار پردازش تصویر ![…]

ارتباط سریع با ما