دسته بندی

دسته بندی

دسته بندی در یادگیری عمیق

در دسته‌بندی تصاویر، اشیاء بر اساس ویژگی‌های پیش‌تعیین شده به یک یا چند دسته اختصاص می‌یابند و هدف، تعیین دسته تصویر است. این تکنولوژی برای بازرسی در کنترل کیفیت استفاده می‌شود.

در دسته‌بندی تصاویر مبتنی بر یادگیری عمیق با نرم‌افزار MVTec، امکان دسته‌بندی سریع تصاویر به کلاس‌ها، بدون نیاز به داده‌های برچسب‌گذاری شده وجود دارد . کافی است تصاویر را می توان پس از ساختاردهی داده در پوشه‌ها گروه‌بندی کرد. بنابراین، زحمت برچسب‌زنی و توسعه کم  و زمان راه‌اندازی کوتاه می‌شود. علاوه بر این، استفاده از دسته‌بندی برای داده‌های جدید بسیار سریع است و نرخ خطاها به طرز چشم‌گیری کمتر  می شود . در شکل زیر دسته‌بندی محصولات طبیعی و کنترل کیفیت انواع قرص را مشاهده می کنید.

دسته بندی در یادگیری عمیق