لنز تلسنتریک (Telecentric lens) و مقایسه آن با لنز معمولی

لنزهای تلسنتریک برای کاربردهای خاص مانند اندازه گیری در سیستم های بینایی ماشین مورد استفاده قرار می گیرند. برای درک تفاوت لنز تلسنتریک با لنز معمولی به این ماکت دقت کنید، چهار ویژگی مختلف در این ماکت وجود دارد:

  1.  قطار
  2. سه صندلی که به فاصله یکسان قرار گرفته اند و روی آن افرادی نشسته اند.
  3. چهار درخت که ارتفاع آنها با یکدیگر متفاوت است.
  4. خطوط تلفن

تفاوت لنزها

 

ماکت از هر دو طرف به یک شکل به نظر می رسد به همین دلیل در یک طرف آن لنز تلسنتریک و در طرف دیگر آن لنز معمولی قرار گرفته است.

مقایسه تصویر قطار در لنز تلسنتریک و لنز معمولی

هنگامی که با لنز Telecentric به قطار در حال حرکت نگاه می کنیم تصویر دارای ویژگی های زیر است:

  1. جهت حرکت قطار و فاصله آن با لنز قابل تشخیص نیست.
  2. با حرکت قطار اندازه آن تغییر نمی کند.
  3.  نمای جانبی قطار مشخص نیست و فقط می توانیم جلوی قطار را ببینیم.

در صورتی که با لنز معمولی جهت حرکت قطار قابل تشخیص است و می توانیم نمای جانبی قطار را ببینیم.

 

مقایسه لنز معمولی و تلسنتریک

 

مقایسه تصویر صندلی ها در لنز تلسنتریک و لنز معمولی

با لنز Telecentric فقط می توانیم یک صندلی که روی آن فردی نشسته است را ببینیم اما با لنز معمولی هر سه صندلی و افراد روی آن قابل مشاهده هستند.

 

تفاوت لنز معمولی و تلسنتریک

دقت کنید که در ماکت، فاصله بین صندلی ها یکسان هستند، اما در تصویر گرفته شده با لنز معمولی فاصله بین صندلی اول و دوم ، خیلی بیشتر از فاصله بین صندلی دوم و سوم به نظر می رسد.

مقایسه لنز معمولی و تلسنتریک

تفاوت تصویر درختان در هر دو نوع لنز

در تصویر لنز تلسنتریک می توانیم هر چهار درخت را در تصویر مشاهده کنیم، اما با لنز معمولی فقط می توانیم سه درخت را ببینیم.

 

تفاوت تصاویر لنزهای معمولی و تلسنتریک

همچنین در تصویر گرفته شده از لنز تلسنتریک می توانیم درخت بلندتر را شناسایی کنیم، اما در لنزهای معمولی تغییر فاصله اشیا با لنز باعث می شود که اندازه آنها تغییر کند. به همین دلیل نمی توانیم بلندترین درخت را در تصویر گرفته شده از این لنزها شناسایی کنیم.

 

تفاوت لنز تلسنتریک با معمولی

 

مقایسه تصویر خطوط تلفن

خطوط تلفن در یک مسیر پشت سر هم قرار گرفته اند، بنابراین با لنز تلسنتریک می توانیم فقط یکی از آنها را ببینیم، در صورتی که با لنز معمولی تمام خطوط تلفن قابل مشاهده هستند اما به خاطر وجود درختان قسمت بالای خطوط تلفن قابل رویت نیست.

 

لنزهای تلسنتریک بینایی ماشین

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط سریع با ما