بازرسی بسته بندی با دستگاه X-Ray

اشعه X در ذهن اغلب ما با استخوان های شکسته یا ترک برداشته پیوند خورده است. اما اشعه X کاربردهای زیادی در صنعت دارد. ما از دستگاه ایکس ری برای تشخیص کامل بودن تعداد باکس های سیگار در یک کارتن سیگار استفاده کرده ایم .

چرا از دستگاه X-Ray استفاده کردیم ؟!

در کارخانه تولید سیگار  اگر چه قرار گرفتن باکس های سیگار درون کارتن ها به صورت اتوماتیک انجام می شود ولی این احتمال وجود دارد تعداد باکس های درون کارتونی کمتر از تعداد تعیین شده باشند، با توجه به گران بودن سیگار و اهمیت رضایت مشتری ها صاحبان کارخانه به دنبال راه حلی برای این مساله بودند،
اولین راه حلی که برای تشخیص باکس جا افتاده به نظر می رسید اندازه گیری وزن کارتن سیگار بود ولی بررسی ها نشان داد تلورانس وزن کارتن زیاد است و این مساله مانع تشخیص missing box می شد. راه حل دیگر استفاده از بینایی ماشین و بررسی ساختار درونی کارتن با دستگاه X-Ray است. 

کنترل کیفی با ایکس ری
کنترل کیفی با xray

نحوه عملکرد دستگاه x-ray

مهمترین بخش دستگاه ایکس ری تیوپ X-Ray است. در شکل یک تیوپ اشعه X را مشاهده می کنید. پرتو X ساطع شده از این تیوپ به کارتن سیگار برخورد می کند. در حین عبور پرتو ایکس از جعبه انرژی آن تغییر می کند. میزان این تغییر انرژی بستگی به ضخامت و جنس موادی که اشعه به آن برخورد کرده دارد. با آشکار سازی اشعه ایکس ساختار داخلی کارتن سیگار به صورت یک تصویر دیجیتال آشکار می شود.

نرم افزار پردازش تصاویر ایکس ری

تیم ما روی عکس های اشعه ایکس پردازش تصویر انجام داد و با آنالیز عکس ها در برنامه هالکن نرم افزاری برای دستگاه ایکس ری نوشتیم که در حالت های مختلف باکس از دست رفته سیگار (missing box) را درون کارتن سیگار نشان می دهد.بدین  ترتیب به طور اتوماتیک و سریع جعبه‌های سیگار اسکن شده و  و هر گونه کاستی در تعداد باکس ها شناسایی می شود.

نرم افزار بینایی ماشین

  بینایی ماشین با ایکس ری

در بینایی ماشین اولین قدم داشتن یک تصویر خوب از محصول است و دستگاه x-ray تصاویری ازساختار درونی محصولات تولید می کند و حوزه کار بینایی ماشین را به درون آنها گسترش می دهد. ترکیب این دو تکنولوژی می‌تواند به بهبود کارایی و کیفیت در محصولات و فرآیندهای تولیدی کمک کند. با به کار گیری الگوریتم‌های بینایی ماشین روی تصاویر X-ray، می‌توانید یک سیستم هوشمند برای ارزیابی و بررسی اجزای داخلی محصولات را ایجاد کنید.

سایر عیوب قابل بررسی

با استفاده از پردازش تصاویر X-Ray میتوانیم بسیاری از عیوبی که قابل رویت نیستند را شناسایی کنیم. به عنوان نمونه در تصاویر زیر عکس های گرفته شده با دستگاه X-Ray نشان داده شده است.